Main Navigation
Main Content

Elektrické stavební stroje bez kompromisů: To jsou nulové emise!

Každý mluví o „elektřině“ – my už jsme o krok napřed: zelené „e“ neznamená jen elektrický pohon, ale také bezemisní způsob práce.

Naše bezemisní série strojů to jsou stroje bez kompromisů:

 • Ekvivalentní výkon jako u konvenčních strojů.
 • Výrazně nižší celkové náklady na vlastnictví a prakticky bezúdržbové elektromotory.
 • Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou vnitřní prostory, nebo staveniště ve městě s emisními omezeními.
 • Komplexní ochrana uživatele a životního prostředí provozováním bez výfukových plynů a hluku.

Elektrické stavební stroje se stejnými parametry

Elektrické stavební stroje je stále obtížné najít. Důvod je prostý: konstrukce elektrických stavebních strojů s parametry konvenčních strojů se spalovacími motory je pro naše inženýry technickou výzvou.

Naši inženýři tomuto zásadnímu úkolu čelili a v rámci procesů do projektu zapojili univerzity, výrobce baterií a dodavatele. Výsledek: velmi kompaktně navržené elektrické pohony s enormní hustotou výkonu.

 • Vysoká účinnost elektromotorů: 94 až 97%.
 • Přivedená energie se transformuje primárně a především na pracovní sílu. Ztráty výkonu jsou ve srovnání s konvenčními stroji minimální.
 • Vysoká hustota výkonu vzhledem k velikosti zařízení.

Vysoké potenciální úspory a výhody v praxi

Stavební technika společnosti Wacker Neuson je určena k usnadnění vaší každodenní práce a zároveň k zajištění ekonomické přínosnosti. Nejdůležitějším argumentem jsou však provozní náklady. V tomto ohledu jsou produkty s nulovými emisemi přínosné každý den i napříč celým životním cyklem elektrického stavebního stroje.

 • Elektromotory nepotřebují prakticky žádnou údržbu a netýká se jich ani opotřebení, vyžadující pravidelné výměny. Pro Vás to znamená: zkrácení prostojů a snížený nákladů na náhradní díly a servis.
 • Celkové náklady vlastnictví jsou výrazně nižší než náklady konvenčních zařízení, z nichž velkou část tvoří náklady na energii.
 • S elektrickou stavební technikou s nulovými emisemi jste dobře připraveni na budoucnost a nezávislí na vývoji cen pohonných hmot.

Jen správné služby pro vaši společnost

Pokud nás potřebujete, jsme zde: kompetentně, rychle a s potěšením také přímo na vašem staveništi. Konec konců, vždy byste měli mít možnost se soustředit na své každodenní podnikání. Třebaže se jedná o stavební techniku s nulovými emisemi, na naši podporu a služby se můžete vždy spolehnout.

 • Individuální podmínky financování.
 • Atraktivní nabídka pronájmu elektrických strojů s nulovými emisemi k testování.
 • Rychlá oprava elektromotorů.

Dobíjecí akumulátorové stroje: výhodné pro uživatele, rezidenty i podnikatele

Uživatele nespouštíme z očí - to je to, co ve společnosti Wacker Neuson bereme vážně. Protože právě oni pracují s našimi stroji po celý den. Klíčový problém jsou zde emise výfukových plynů - díky našim řešením nulové emise je minulostí. Tyto produkty splňují veškeré emisními předpisy i přísná kritéria výběrových řízení.

 • Uživatelská i lokální rezidentní ochrana: provozovatelé i rezidenti jsou chráněni před výfukovými plyny a elektrická stavební technika je mnohem tišší než běžně provozované stroje.
 • Otevřete nové oblasti pro uplatnění: S technikou s nulovými emisemi můžete pracovat i v interiérech a citlivých oblastech.
 • Dobré povědomí o ochraně životního prostředí se v mnoha oblastech zvýšilo. To platí o pro stavební průmysl, což naznačuje např. rozšířené užívání solárních systémů v komerčních i soukromých objektech. Užívání produktů s nulovými emisemi je dalším způsobem šetrného zacházení s životním prostředím, který bude v budoucnu převládat.