Cookie Control

Tento web používá cookies ...

Main Navigation

Main Content

Ekologická, uživatelsky přívětivá a hospodárná práce s elektrickými stavebními stroji společnosti Wacker Neuson - nulové emise.

Společnost Wacker Neuson je prvním výrobcem na světě, nabízejícím širokou škálu elektrických stavebních strojů a zařízení. Informujte se zde o našich výhodách a produktech!

Působivý výkon

 • stupeň účinnosti elektromotorů: 94 až 97 %
 • minimální ztráta výkonu (výfukové plyny a teplo) v porovnání s konvenčními pohony
 • minimálně stejný výkon jako u konvenčních strojů

Přesvědčivá hospodárnost

 • podstatně nižší celkové provozní náklady
 • elektromotory jsou téměř bezúdržbové
 • maximální flexibilita při prá

Nové oblasti využití

 • v interiéru, ideální pro sanace
 • v citlivých oblastech, jako jsou obytné zóny, školy, kliniky, veřejné budovy
 • v zahradách a parcích, na stavbách uvnitř měst s omezením emisí

Rozsáhlá ochrana uživatele a životního prostředí

 • uživatelé jsou chráněni před emisemi výfukových plynů a před hlukem
 • ekologická práce bez výfukových plynů

Skupina KARL Group, dlouholetý zákazník firmy Wacker Neuson, při revitalizaci olympijské plavecké haly v Mnichově spoléhá na produkty s nulovými emisemi.

Zatímco v první ze dvou oblastí probíhá rekonstrukce, ostatní části budovy zůstávají otevřené souběžně s rekonstrukcí, což je hlavní výzva pro všechny zúčastněné strany. Proto se vyžadují méně hlučné stroje bez emisí.

Tamara Zettl, Bauleiterin bei KARL-Bau

„Byli jsme překvapeni: Elektrický kolový nakladač WL20e disponuje stejným výkonem jako zařízení s jiným pohonem a běžel nepřetržitě sedm hodin. Akumulátor jsme snadno nabili v noci, když nebylo třeba dělat jinou práci.“
 
Tamara Zettl, stavbyvedoucí ve společnosti KARL-Bau GmbH


Elektrické stavební stroje se stejnými parametry

Elektrické stavební stroje je stále obtížné najít. Důvod je prostý: konstrukce elektrických stavebních strojů s parametry konvenčních strojů se spalovacími motory je pro naše inženýry technickou výzvou.

Naši inženýři tomuto zásadnímu úkolu čelili a v rámci procesů do projektu zapojili univerzity, výrobce baterií a dodavatele. Výsledek: velmi kompaktně navržené elektrické pohony s enormní hustotou výkonu.

 • Vysoká účinnost elektromotorů: 94 až 97%.
 • Přivedená energie se transformuje primárně a především na pracovní sílu. Ztráty výkonu jsou ve srovnání s konvenčními stroji minimální.
 • Vysoká hustota výkonu vzhledem k velikosti zařízení.

Vysoké potenciální úspory a výhody v praxi

Stavební technika společnosti Wacker Neuson je určena k usnadnění vaší každodenní práce a zároveň k zajištění ekonomické přínosnosti. Nejdůležitějším argumentem jsou však provozní náklady. V tomto ohledu jsou produkty s nulovými emisemi přínosné každý den i napříč celým životním cyklem elektrického stavebního stroje.

 • Elektromotory nepotřebují prakticky žádnou údržbu a netýká se jich ani opotřebení, vyžadující pravidelné výměny. Pro Vás to znamená: zkrácení prostojů a snížený nákladů na náhradní díly a servis.
 • Celkové náklady vlastnictví jsou výrazně nižší než náklady konvenčních zařízení, z nichž velkou část tvoří náklady na energii.
 • S elektrickou stavební technikou s nulovými emisemi jste dobře připraveni na budoucnost a nezávislí na vývoji cen pohonných hmot.

Jen správné služby pro vaši společnost

Pokud nás potřebujete, jsme zde: kompetentně, rychle a s potěšením také přímo na vašem staveništi. Konec konců, vždy byste měli mít možnost se soustředit na své každodenní podnikání. Třebaže se jedná o stavební techniku s nulovými emisemi, na naši podporu a služby se můžete vždy spolehnout.

 • Individuální podmínky financování.
 • Atraktivní nabídka pronájmu elektrických strojů s nulovými emisemi k testování.
 • Rychlá oprava elektromotorů.

Dobíjecí akumulátorové stroje: výhodné pro uživatele, rezidenty i podnikatele

Uživatele nespouštíme z očí - to je to, co ve společnosti Wacker Neuson bereme vážně. Protože právě oni pracují s našimi stroji po celý den. Klíčový problém jsou zde emise výfukových plynů - díky našim řešením nulové emise je minulostí. Tyto produkty splňují veškeré emisními předpisy i přísná kritéria výběrových řízení.

 • Uživatelská i lokální rezidentní ochrana: provozovatelé i rezidenti jsou chráněni před výfukovými plyny a elektrická stavební technika je mnohem tišší než běžně provozované stroje.
 • Otevřete nové oblasti pro uplatnění: S technikou s nulovými emisemi můžete pracovat i v interiérech a citlivých oblastech.
 • Dobré povědomí o ochraně životního prostředí se v mnoha oblastech zvýšilo. To platí o pro stavební průmysl, což naznačuje např. rozšířené užívání solárních systémů v komerčních i soukromých objektech. Užívání produktů s nulovými emisemi je dalším způsobem šetrného zacházení s životním prostředím, který bude v budoucnu převládat.