EW100

Kolesové rýpadlo EW100

Kolesové rýpadlo EW100: Inovatívne spolumysliace – budúcnosť kolesových rýpadiel

V pretekoch v zrýchlení ujde skoro každému inému kolesovému rýpadlu, EW100 stanovuje nové štandardy z hľadiska výkonu, bezpečnosti a komfortu. Spolupráca riadenia prídavných zariadení a asistenčných systémov s optimalizovaným zorným poľom okolo stroja by nemohla byť lepšie prispôsobená všednému dňu na stavenisku. A vďaka dvojnásobnému výkonu prídavnej hydrauliky je obsluha každého prídavného zariadenia možná bez strát.

EW100 v akcii

Veľmi dobrý výhľad z vozidla

 • Dizajn zariadenia bol špeciálne vyvinutý na potreby operátora s ohľadom na optimálny dosah viditeľnosti. Pravá pneumatika je tak napríklad veľmi dobre viditeľná z normálnej polohy sedadla, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť operátora a prostredia. Vďaka optimalizovanému výhľadu okolo stroja je EW100 najmä v cestnej premávke a v úzkych priestoroch na stavenisku bezpečnejší a obratnejší.
 • S hlbokými bočnými oknami, optimálne umiestneným výložníkom a veľkou presklenou plochou za pravým ramenom operátora je veľmi dobre viditeľná aj spodná oblasť na pravej strane stroja.
 • Nahor optimalizované čelné sklo poskytuje neobmedzený výhľad na vysokú hranu ložného priestoru.
EW100 v akcii

Maximálne výkony vo všetkých oblastiach

 • Silný výkon motora dostane stroj priamo na cestu. Zrýchlenie a maximálna rýchlosť si hľadajú seberovného, a to pri vysokej stabilite.
 • Vysoké výkony prídavnej hydrauliky sa starajú aj pri nasadení prídavných zariadení o maximálnu efektívnosť. Pri súčasnom využití viacerých funkcií zostáva sila pri použití prídavných zariadení vždy konštantne vysoká.
 • Vďaka silnému výkonu prídavnej hydrauliky je možné strojom obsluhovať širšiu paletu prídavných zariadení, čo zvyšuje efektívnosť na stavenisku a optimalizuje pracovné procesy.
EW100 v akcii

Human Machine Interface

 • Stroj ponúka možnosť uložiť rôznych používateľov s individuálnymi nastaveniami, čo operátorom umožňuje automaticky znova aktivovať svoje nastavenia pri každej obsluhe.
 • Nastavenie stroja podľa vodiča ukladá tak osobné obsadenie tlačidiel pre vlastný komfort pri obsluhe, ako aj nastavenia prídavných zariadení a prietoku pre každého používateľa.
EW100 v akcii

Prevádzka s prívesom

 • Či už na ceste alebo mimo cesty, pomocou závesného zariadenia prívesu a voliteľnej 2-okruhovej brzde je možné prepraviť prívesy s hmotnosťou 3,5 až 12 ton a tým zjednodušiť všedný deň na stavenisku.
 • S pripravenou prípojkou pre brzdené prívesy, ako aj funkciou sklopenia, je možné prepraviť ťažší náklad a optimalizovať vyťaženie stroja.
 • Zásuvka pri závesnom zariadení prívesu umožňuje aj napájanie prúdom prostredníctvom stroja.
Systém správy príloh

Rozhranie prídavného zariadenia

 • EW100 je z výrobného závodu vybavený na opatrenie rozhraním prídavného zariadenia.
 • To umožňuje rozšírenie softvéru stroja o budúce trendy v oblasti digitalizácie, bez toho, aby sa na stroji museli vykonať prestavby.
 • Vďaka tomu môže komunikácia s prídavnými zariadeniami prebiehať priamo cez stroj a je možné optimalizovať proces výstavby.

Ďalšie funkcie

Auto-break

Funkcia Auto & Semi-Auto Brake

 • Ak sa zloží noha z plynu, stroj automaticky zabrzdí a bude stále pomalší.
 • Vodič to môže dobre využiť najmä na krátke prevody a pracovné cykly, čím sa podstatne zvýši bezpečnosť na stavenisku pre prostredie i vodiča.
EW100 v akcii

Active Working Signal (AWS)

 • Červený LED pásik (AWS), ktorý prebieha naprieč kapotou motora, sa rozsvieti hneď po stlačení držiaka riadiacej páky nadol. Okolostojacim osobám to signalizuje, že rýpadlo je pripravené na prevádzku a kedykoľvek sa môže pohnúť.
 • V režime jazdy po ceste slúži AWS ako dodatočné brzdové svetlo na zvýšenie bezpečnosti a pozornosti v okolí.
 • Pri otvorení rýchloupínača sa AWS navyše prepne do blikajúceho režimu, ktorý osobám v bezprostrednom okolí signalizuje výmenu prídavného zariadenia.
EW100 v akcii

360° stabilita

 • Aj pri vysokých hmotnostiach zostane stroj bezpečne stáť pri zdvíhaní a neprevráti sa.
 • 360° stabilita umožňuje zdvíhanie okolo stroja bez toho, aby sa prevrátil alebo bol nestabilným.
 • Vďaka optimálnemu vyváženiu sa bočná stabilita stroja pritom zvýši o 25 %.
EW100 na cestách

Maximálna rýchlosť 40 km/h

 • S maximálnou rýchlosťou 40 km/h je možná zmena staveniska po vlastnej osi rekordnou rýchlosťou. Vlastné prepravné vozidlo na krátke alebo stredné trate už nie je potrebné.
EW100 v akcii

Optimálne umiestnenie hydraulických komponentov

 • Krátke trasy hadíc vedú k nižšiemu stratovému výkonu v hydraulickom systéme. To predlžuje životnosť hydraulických hadíc vďaka menšiemu počtu odratých miest, predovšetkým pri úzkych priechodkách.
 • Jasne definované vedenie hydraulických hadíc sa stará o maximálnu efektívnosť znížením odporov vedenia.
EW100

Prevádzka s paletovými vidlami

 • Už z výrobného závodu je stroj vybavený možnosťou bezpečne pracovať aj v prevádzke s paletovými vidlami.
EW100 nehybne stáť

Tepelný manažment s funkciou Auto-Warm-Up

 • Sofistikovaný tepelný manažment stroja s funkciou Auto-Warm-Up sa stará o to, aby bola vždy zabezpečená dokonalá prevádzková teplota v spojení s optimálnym hydraulickým výkonom.
Kolesové rýpadlo EW100

Kompaktné rozmery

 • Vysoká bezpečnosť pri preprave, úspora nákladov a času, vysoká flexibilita. Rýpadlo boduje nízkou nástupnou výškou, malými vonkajšími rozmermi vďaka inteligentnému usporiadaniu komponentov a stará sa o vyššiu stabilitu vďaka nízkemu ťažisku.
 • Či už pri preprave alebo pri stiesnených priestorových podmienkach: Vďaka kompaktnej konštrukcii sa dá rýpadlo úplne jednoducho odviezť na ďalšie miesto nasadenia. A na stavenisku sa stroj aj v prípade obmedzeného priestoru dostane všade ľahko a rýchlo – pre vysokú efektívnosť pri každom nasadení.
Box na náradie EW100

Výsuvná skrinka na náradie s prúdovou prípojkou

 • Voliteľná, výsuvná skrinka na náradie s prúdovou prípojkou ponúka možnosť vždy so sebou viezť chladiaci box alebo kompresor a napájať ho prúdom cez vnútornú prípojku.
 • Veľkosť skrinky poskytuje veľa miesta na náradie alebo iný materiál, gumovou lištou je pritom vodotesne uzavretá a dokonale umiestnená v pracovnej výške.
EW100 v akcii

Príprava na 2D a 3D riadenie

 • Stroj je už dokonale pripravený na nasadenie 2D a 3D riadení. Potrebné rozhrania na zariadení umožňujú implementáciu bez veľkých prestavieb alebo vynaloženého úsilia.
Služba EW100

Znížené náklady na údržbu a servis

 • Vďaka predĺženým intervalom údržby a servisu sa môže stroj dlhšie používať medzi potrebnými prácami, čím sa dá ušetriť čas a náklady a stroj je možné produktívnejšie nasadiť.

Kontaktuj nás

* Povinné polia