Obsluha dumpra

Kolesový dumper

Elektrický pásový dumper DT10e

Elektrický kolesový dumper DW15e

Dumper Dual View

Zistite, ako bezpečne a efektívne obsluhovať dumper Wacker Neuson. Naše inštruktážne videá vám pomôžu zlepšiť vaše schopnosti a zároveň optimalizovať bezpečnosť na stavenisku. Bezpečná obsluha dumprov Wacker Neuson má veľký význam pre hladkú realizáciu stavebných projektov.

Naše videá ukazujú, ako správne ovládať dumpre, ako bezpečne vykonávať nakládku a vykládku a ako minimalizovať možné riziká. Pomocou našich inštruktážnych videí si rozšírite svoje vedomosti o správnej obsluhe dumprov Wacker Neuson a úspešne tak utvárate svoje stavebné projekty.

Informácie v týchto videách nie sú konečné a vyčerpávajúce, ale predstavujú len stručný výťah základných funkcií obsluhy. Nenahrádzajú návod na obsluhu a bezpečnostné výstrahy a výstrahy na nebezpečenstvo. Preto si musíte vždy prečítať a dodržiavať dodanú dokumentáciu stroja a dodržiavať platné miestne predpisy.