Membránové čerpadlá: na odvodnenie kalísk

Výhody našich membránových čerpadiel sa ukážu najmä pri hromadách bahna a silno kolísajúcich množstvách vody. Nasávajú aj pevné podiely pevných látok až do 41 mm a sú skonštruované tak, aby nebežali nasucho. Vďaka tomu ich môžete nechať robiť svoju prácu aj bez neustáleho dohľadu.