Dumpre Dual View: bezpečnosť vždy na zreteli

S našimi dumprami Dual View môžete pohodlne a rýchlo zmeniť polohu sedadla. Jednoducho k tomu otočíte celú ovládaciu konzolu a konzolu sedadla o 180 stupňov. Počas práce tak máte vždy najlepší výhľad a tým pádom zaistíte vyššiu bezpečnosť na vašom stavenisku. Môžete tak bezpečne a precízne pracovať aj v stiesnenom priestore.