1001

Kolesový sklápač 1001 vykladanie štrku na stavenisku, ktoré je osvetlené svetelnou vežou LTN6

Kolesový dumper 1001: Univerzálny stroj

Model 1001 je ideálne riešenie do úzkych priestorov. Mimoriadne kompaktný univerzálny stroj je k dispozícii od šírky 990 mm a dostane sa všade. Vďaka typickému lomenému výkyvnému kĺbu a na údržbu nenáročnému pohonu všetkých kolies Twin-Lock je trakcia vždy zaručená v každom teréne. Ochranný sklopný rám sa stará o vysokú bezpečnosť a napriek tomu zabezpečuje bezproblémové použitie a prepravu v úzkom priestore. Široké ovládacie stanovište, ako aj intuitívny koncept obsluhy, sa aj na stroji starajú o vysoký komfort. Celkový balík dopĺňajú ľahko prístupné servisné miesta.

Kolesový dumper 1001

Pohon všetkých kolies Twin-Lock

 • S plynulým pohonom všetkých kolies Twin-Lock, ktorý je nenáročný na údržbu, je práca v teréne hračkou. Keďže každé zo štyroch kolies disponuje vlastným hydraulickým motorom, rozdelenie sily je vždy optimálne.
 • Jednoduchá obsluha sa stará o dodatočnú bezpečnosť pri konštantne vysokej trakcii, aj v strmom teréne. Neprítomnosťou kĺbového hriadeľa sa zvýši svetlá výška a dumper dokáže bez problémov prekonať aj väčšie nerovnosti.
 • To znamená jednoduchšiu údržbu a tým pádom úsporu nákladov, pretože odpadá výmena prevodového oleja a brzdovej kvapaliny.
Kolesový dumper 1001

Lomený výkyvný kĺb

 • Lomený výkyvný kĺb sa prispôsobí všetkým nerovnostiam staveniska. Vodič bezprostredne cíti zmenu polohy a môže tak mať zariadenie stále pod kontrolou.
Kolesový sklápač 1001 vykladanie štrku na stavenisku, ktoré je osvetlené svetelnou vežou LTN6

Malé rozmery

 • Kompaktné rozmery stroja sa ideálne hodia na manévrovanie a práce v stiesnených priestoroch.
Kolesový dumper 1001

Optimálne rozloženie hmotnosti

 • Optimálne rozloženie hmotnosti stroja zaisťuje nízky zemný tlak, vďaka čomu sa nezaborí do mäkkého podkladu a môže sa používať bez obmedzení.
 • Celkový balík stroja dopĺňa optimálny pomer malých rozmerov k vysokému užitočnému zaťaženiu pri konštantnej stabilite a bezpečnosti.
 • Zvýši sa trakcia stroja v teréne.
Kolesový dumper 1001

Pokojné jazdné vlastnosti

 • Stroj je v nasadení pokojný, bez nárazov alebo úderov v nerovnom teréne, ktoré zaťažujú vodiča alebo stroj.

Ďalšie funkcie

Kolesový dumper 1001

Veľká svetlá výška

 • Vďaka veľkej svetlej výške môže stroj jazdiť vo veľmi nerovnom teréne, aj mimo spevnených ciest.
Kolesový dumper 1001

Jazda bez preraďovania

 • Keďže si dumpre úplne vystačia bez radenia prevodových stupňov, obsluha nie je len jednoduchšia a intuitívnejšia, ale aj bezpečnejšia pre vodiča a okolie.
 • Vodič sa môže plne sústrediť na svoju prácu a okolie, bez radenia.
Kolesový dumper 1001

Obojstranný vstup a výstup

 • Vstupy a výstupy na oboch stranách sú veľmi praktické, napríklad keď zariadenie stojí tesne k prekážke alebo sa na jednej strane používa na zasypanie.
 • Opustenie ovládacieho stanovišťa a nastúpenie doň je na príslušnej druhej strane rýchle, jednoduché a predovšetkým bezpečné.
 • 3- bodový kontakt pri nastupovaní a vystupovaní maximalizuje bezpečnosť operátora. Počas nastupovania a vystupovania má operátor kontakt so strojom najmenej v 3 bodoch (napr. striedavo ruka-ruka-noha)
Kolesový dumper 1001

Korba s vysokým vyklápaním

 • Vďaka korbe s vysokým vyklápaním je prekonanie výškových rozdielov pri vykládke bez problémov možné aj bez rampy.
 • Dá sa tak používať, okrem iného ako korba s čelným vyklápaním, čo so sebou prináša výhodu nízkej výsypnej výšky.
Kolesový dumper 1001

Jednoduchý prístup pri servise a údržbe

 • Ľahko dostupné prístupy pri servise a údržbe robia denné kontroly, rovnako ako pravidelnú údržbu a udržiavanie, jednoduchými a časovo úspornými.
 • Všetky servisné a údržbové body sú umiestnené v optimálnej výške a rýchlo dostupné bez veľkého úsilia, aby ste denné rutinné práce dokončili za krátky čas.
Kolesový dumper 1001

Veľké ovládacie stanovište

 • Veľmi pohodlné: veľké ovládacie stanovište poskytuje veľký priestor pre nohy a veľkú voľnosť pohybu.
 • Široká ochrana nôh chráni počas jazdy pred pohyblivými dielmi alebo časťami nákladu.

Kontaktuj nás

* Povinné polia