DW20

Kolesový dumper DW20

Kolesový dumper DW20: Drobec s dodatočnou bezpečnosťou

Hydrostatický pohon všetkých kolies modelu DW20 sa počas celého pracovného procesu stará o veľmi dobrú trakciu a kontrolu nad strojom. Optimálne tvarované rukoväti v bezprostrednej blízkosti okolo operátora mu poskytujú správny úchop v každej situácii. Stroj je z výrobného závodu vybavený monitorovaním sklonu a korby, ktoré v spojení s funkciou Hill-Hold a monitorovaním bezpečnostného pásu pozdvihujú bezpečnosť na novú úroveň. Voliteľné povolenie naštartovať pre monitorovanie bezpečnostného pásu myslí spolu s vami a uvedenie stroja do prevádzky povolí, až keď je zapnutý bezpečnostný pás po tom, čo sa operátor posadil.

Kolesový dumper DW20

Monitorovanie náklonu

 • Ak sa stroj nakloní do nebezpečného postavenia alebo sa stane nestabilným, zasiahne monitorovanie náklonu a varuje operátora.
 • Optický a akustický signál indikujú tak obmedzenie rýchlosti pri naklonenej korbe v nebezpečnej pozícii, ako aj nestabilnú polohu stroja. Operátora to má upozorniť, že v prípade nerešpektovania je vystavený zvýšenému riziku nehody.
Preskočiť monitorovací sklápač

Monitorovanie korby

 • Monitorovanie korby prevezme pred rozjazdom kontrolu nad polohou korby a zabráni tým následným škodám alebo nehodám.
 • Kontrola polohy korby v reálnom čase informuje operátora, že korba nezapadla úplne a zníži rýchlosť pojazdu na 13 km/h, aby sa predišlo nehodám.
 • Minimalizuje sa tým riziko poškodení alebo nehôd na stroji a v okolí.
Kolesový dumper DW20

Hydrostatický pohon všetkých kolies

 • Stačí nasadnúť a ide sa: S hydrostatickým pohonom sa môže vodič sústrediť na svoju prácu bez častého radenia prevodových stupňov.
 • Príjemný pocit z jazdy zdokonaľujú priebežne stála ťažná sila z 0 na maximálnu rýchlosť a hydrostatický brzdný účinok.
Kolesový dumper DW20

Funkcia Hill-Hold

 • Integrovaná funkcia Hill-Hold zabraňuje pohybu stroja dozadu po jeho zastavení, len čo zložíte nohu z pedála.
 • Stroj sa automaticky zabrzdí a zaistí proti pohybu dozadu.
Kolesový dumper DW20

Malé rozmery

 • Kompaktné rozmery stroja sa ideálne hodia na manévrovanie a práce v stiesnených priestoroch.

Ďalšie funkcie

žltý bezpečnostný pás

Monitorovanie bezpečnostného pásu s povolením naštartovať

 • Monitorovanie bezpečnostného pásu vydá optický a akustický signál, ak sa nepripútaný operátor pokúsi uviesť stroj do prevádzky. Prídavné povolenie naštartovať pritom zabraňuje uvedeniu do prevádzky.
 • Tým sa ešte viac zvýši bezpečnosť pri obsluhe a zabráni nesprávnemu naštartovaniu.
Kolesový dumper DW20

Veľká svetlá výška

 • Vďaka veľkej svetlej výške môže stroj jazdiť vo veľmi nerovnom teréne, aj mimo spevnených ciest.
Kolesový dumper DW20

Predná a cúvacia kamera

 • Kamery namontované vpredu a vzadu minimalizujú slepý uhol stroja a dvojnásobne zaisťujú okolie.
 • Vodič presnejšie vidí, čo sa okolo neho deje a dokáže včas rozpoznať prekážky. Tým sa ohromne zvyšuje bezpečnosť pre vodiča, stroj a okolie.
 • Vďaka triede ochrany IP69 sú veľmi odolné a robustné.
Kolesový dumper DW20

Umývacie zariadenie pre kamery

 • Umývacie zariadenie zbavuje kameru na stroji špiny a nečistôt, čím udržiava zorné pole voľné. Prekážky a objekty je tak možné kedykoľvek rozpoznať aj bez manuálneho čistenia.
Kolesový dumper DW20

Kontaktný spínač sedadla

 • Kontaktný spínač sedadla zvyšuje bezpečnosť na stavenisku, pretože operátor sa musí posadiť, aby mohol stroj riadne a efektívne obsluhovať.
 • Ak operátor nesedí, stroj sa nedá uviesť do prevádzky.
Kolesový dumper DW20

Voliteľné prémiové sedadlo

 • Sedadlo vodiča je voliteľne možné objednať aj ako koženkový variant s predĺžiteľným operadlom. Sedadlo zvyšuje komfort operátora a poskytuje mu oporu pri prudkých pohyboch.
 • Vstavané vyhrievanie sedadla sa aj pri nízkych teplotách stará o príjemné teplo.
Kolesový dumper DW20

Obojstranný vstup a výstup

 • Vstupy a výstupy na oboch stranách sú veľmi praktické, napríklad keď zariadenie stojí tesne k prekážke alebo sa na jednej strane používa na zasypanie.
 • Opustenie ovládacieho stanovišťa a nastúpenie doň je na príslušnej druhej strane rýchle, jednoduché a predovšetkým bezpečné.
 • 3- bodový kontakt pri nastupovaní a vystupovaní maximalizuje bezpečnosť operátora. Počas nastupovania a vystupovania má operátor kontakt so strojom najmenej v 3 bodoch (napr. striedavo ruka-ruka-noha)
Prístup v signálnej farbe

Výstup v signálnej farbe

 • Výstup v signálnej farbe zvyšuje bezpečnosť a stará sa o lepšiu viditeľnosť schodíkov a držadiel.
 • Púta sa tým pozornosť na oblasti dôležité pre bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní.
Kolesový dumper DW20

Automatické brzdové svetlá pri hydrostatickej brzdnej funkcii

 • Hydrostatická brzdná funkcia spomalí dumper hneď, ako vodič zloží nohu z plynového pedála a v tomto okamihu aktivuje brzdové svetlá.
 • Ostatní účastníci staveniska aj následné vozidla sa vďaka tomu čo najskôr dozvedia, že zariadenie spomaľuje a môžu podľa toho včas zareagovať.
Kolesový dumper DW20

Funkcia Auto-Stop

 • Zabudovaná funkcia Auto-Stop automaticky vypne stroj po 5 minútach nepoužívania. Tento časový interval sa dá nastaviť a operátor bude pred odstavením o tom vizuálne a akusticky informovaný.
 • Aby sa šetrila batéria stroja, vypnú sa aj elektrické spotrebiče, ako napríklad svetlomety. Prevádzkové náklady klesnú, intervaly údržby sa predĺžia a odkupná cena sa zvýši.
 • Vďaka skrátenej dobe chodu motora sa znížia emisie výfukových plynov/CO2.
Kolesový dumper DW20

Predĺžené intervaly údržby

 • Dlhé intervaly údržby 500 prevádzkových hodín umožňujú dodatočnú úsporu nákladov v dôsledku menšieho počtu intervalov servisu a údržby rozdelených počas celého používania.
Vykresľovanie DW20

Ochranná strieška proti nepriaznivému počasiu

 • Ochranná strieška proti nepriaznivému počasiu ponúka dokonalé riešenie pre vyhotovenie s rámom ROPS, aby vodiča chránila pred vonkajšími vplyvmi, ako je slnečné žiarenie alebo slabý dážď.
 • Ochranná strieška proti nepriaznivému počasiu sa dá kedykoľvek jednoducho a bez veľkého úsilia sklopiť a vyklopiť.
 • Sklopný rám ROPS sa dá bez obmedzení premiestniť dokonca aj s namontovanou strieškou.
Kolesový dumper DW20

Tempomat

 • Tempomat podľa možnosti automaticky udržiava rýchlosť stroja, pokým je aktivovaný. Vďaka tomu sa operátor už nemusí sústrediť na rýchlosť a môže si užívať komfort automatizácie.
Kĺbový kyvadlový kĺb DW20

Lomený výkyvný kĺb

 • Lomený výkyvný kĺb sa prispôsobí všetkým nerovnostiam staveniska. Vodič bezprostredne cíti zmenu polohy a môže tak mať zariadenie stále pod kontrolou.
Svetlá a kamera DW20

Priesvitná ochranná mriežka svetlometov

 • Vďaka jemnej štruktúre ochrannej mriežky ju nie je potrebné pri jazde po ceste demontovať, čo šetrí drahocenný čas pri práci.
 • Napriek jemnému dizajnu ochranná mriežka účinne chráni svetlomety pred poškodením.
Kolesový dumper DW20

Veľké ovládacie stanovište

 • Veľmi pohodlné: veľké ovládacie stanovište poskytuje veľký priestor pre nohy a veľkú voľnosť pohybu.
 • Široká ochrana nôh chráni počas jazdy pred pohyblivými dielmi alebo časťami nákladu.
Kolesový dumper DW20

Pružinová parkovacia brzda

 • Pružinová parkovacia brzda sa automaticky aktivuje hneď po vypnutí motora. Používateľ ju nemusí manuálne aktivovať. Manuálne, elektrohydraulické ovládanie je však možné aj pomocou kolískového prepínača.
 • Je skonštruovaná tak, aby nepodliehala opotrebovaniu, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.
Kolesový dumper DW20

Otočná vyklápacia korba

 • Veľká otočná vyklápacia korba s veľmi rozmanitým využitím umožňuje vykládku všetkými smermi, ideálna pre zasypávanie zboku alebo aj niveláciu pri preprave tekutín na svahoch.
 • Otočná vyklápacia korba presne umiestni materiál vďaka plynulému 180° otáčaniu– mimoriadne praktická v stiesnených priestoroch.
Kolesový dumper DW20

Samonakladacie zariadenie

 • Samostatné nakladanie bez potreby ďalších strojov sa stará o vysokú efektívnosť na stavenisku a šetrí peniaze a čas.
 • Rýchla a jednoduchá obsluha umožňuje použitie bez zdĺhavého zaškolenia pri striedajúcich sa operátoroch.
Vykresľovanie DW20

Ochranný sklopný rám (ROPS) s plynovým tlmičom

 • O veľmi nízku prejazdnú výšku pri súčasne vysokých bezpečnostných štandardoch sa stará ochranný sklopný rám s plynovým tlmičom.
 • Ideálne sa hodí na prepravu a šetrí miesto.
 • Plynový tlmič uľahčuje vyklopenie a sklopenie rámu ROPS.
Kolesový dumper DW20

Uzamykateľné odkladacie možnosti v podbehu kolesa

 • Odkladacie možnosti v protišmykovej odstavnej časti podbehu kolesa sú tak vodotesné, ako aj uzamykateľné, a poskytujú operátorom možnosť uložiť veci, ktoré by nemali byť vystavené poveternostným podmienkam.
Kolesový dumper DW20

Jednoduchý prístup pri servise a údržbe

 • Ľahko dostupné prístupy pri servise a údržbe robia denné kontroly, rovnako ako pravidelnú údržbu a udržiavanie, jednoduchými a časovo úspornými.
 • Všetky servisné a údržbové body sú umiestnené v optimálnej výške a rýchlo dostupné bez veľkého úsilia, aby ste denné rutinné práce dokončili za krátky čas.

Kontaktuj nás

* Povinné polia