DW30

Kolesový dumper DW30

Kolesový dumper DW30: Bezpečná obsluha, pohodlná preprava.

DW30 ponúka optimálne vyladenie vysokých bezpečnostných štandardov a rozsiahlej výbavy pre mnohé možnosti nasadenia. Či už s kabínou alebo oblúkom proti prevráteniu, s korbou na betón alebo otočnou vyklápacou korbou, dá sa pre každé nasadenie individuálne prispôsobiť z výrobného závodu a je to skutočný univerzálny stroj pre každé stavenisko. Zároveň ponúka užitočné zaťaženie 3 tony pri malých rozmeroch, vďaka čomu sa efektívne používa aj v ťažko prístupných oblastiach. Na presné uloženie materiálu pri betonárskych prácach je voliteľná korba na betón vybavená doskou na liatie betónu. DW30 ponúka veľmi vysokú úroveň bezpečnostnej výbavy, a to v štandarde aj vo všetkých dostupných variantoch.

Preskočiť monitorovací sklápač

Monitorovanie korby

 • Monitorovanie korby prevezme pred rozjazdom kontrolu nad polohou korby a zabráni tým následným škodám alebo nehodám.
 • Kontrola polohy korby v reálnom čase informuje operátora, že korba nezapadla úplne a zníži rýchlosť pojazdu na 13 km/h, aby sa predišlo nehodám.
 • Minimalizuje sa tým riziko poškodení alebo nehôd na stroji a v okolí.
Kolesový dumper DW30

Monitorovanie náklonu

 • Ak sa stroj nakloní do nebezpečného postavenia alebo sa stane nestabilným, zasiahne monitorovanie náklonu a varuje operátora.
 • Optický a akustický signál indikujú tak obmedzenie rýchlosti pri naklonenej korbe v nebezpečnej pozícii, ako aj nestabilnú polohu stroja. Operátora to má upozorniť, že v prípade nerešpektovania je vystavený zvýšenému riziku nehody.
žltý bezpečnostný pás

Monitorovanie bezpečnostného pásu s povolením naštartovať

 • Monitorovanie bezpečnostného pásu vydá optický a akustický signál, ak sa nepripútaný operátor pokúsi uviesť stroj do prevádzky. Prídavné povolenie naštartovať pritom zabraňuje uvedeniu do prevádzky.
 • Tým sa ešte viac zvýši bezpečnosť pri obsluhe a zabráni nesprávnemu naštartovaniu.
DW30 v akcii

Hydrostatický pohon všetkých kolies

 • Stačí nasadnúť a ide sa: S hydrostatickým pohonom sa môže vodič sústrediť na svoju prácu bez častého radenia prevodových stupňov.
 • Príjemný pocit z jazdy zdokonaľujú priebežne stála ťažná sila z 0 na maximálnu rýchlosť a hydrostatický brzdný účinok.
Kolesový dumper DW30

Korba na betón

 • Voliteľne dostupná korba na betón je špeciálne koncipovaná na spracovanie betónu, napríklad pri stavbe ciest. Vďaka otvoru prispôsobenému na betón s násypným plechom v kombinácii s otočnou vyklápacou korbou je 180° zasypávanie možné rýchlo a časovo úsporne.
 • Korba na betón má tvar optimalizovaný na tekutý betón (vodná miera).

Ďalšie funkcie

Kolesový dumper DW30

Funkcia Auto-Stop

 • Zabudovaná funkcia Auto-Stop automaticky vypne stroj po 5 minútach nepoužívania. Tento časový interval sa dá nastaviť a operátor bude pred odstavením o tom vizuálne a akusticky informovaný.
 • Aby sa šetrila batéria stroja, vypnú sa aj elektrické spotrebiče, ako napríklad svetlomety. Prevádzkové náklady klesnú, intervaly údržby sa predĺžia a odkupná cena sa zvýši.
 • Vďaka skrátenej dobe chodu motora sa znížia emisie výfukových plynov/CO2.
Jednoduchý servisný prístup DW30

Predĺžené intervaly údržby

 • Dlhé intervaly údržby 500 prevádzkových hodín umožňujú dodatočnú úsporu nákladov v dôsledku menšieho počtu intervalov servisu a údržby rozdelených počas celého používania.
Kolesový dumper DW30

Tempomat

 • Tempomat podľa možnosti automaticky udržiava rýchlosť stroja, pokým je aktivovaný. Vďaka tomu sa operátor už nemusí sústrediť na rýchlosť a môže si užívať komfort automatizácie.
Kĺbový kyvadlový kĺb DW20

Lomený výkyvný kĺb

 • Lomený výkyvný kĺb sa prispôsobí všetkým nerovnostiam staveniska. Vodič bezprostredne cíti zmenu polohy a môže tak mať zariadenie stále pod kontrolou.
Svetlá a kamera DW20

Priesvitná ochranná mriežka svetlometov

 • Vďaka jemnej štruktúre ochrannej mriežky ju nie je potrebné pri jazde po ceste demontovať, čo šetrí drahocenný čas pri práci.
 • Napriek jemnému dizajnu ochranná mriežka účinne chráni svetlomety pred poškodením.
Kolesový dumper DW30

Veľké ovládacie stanovište

 • Veľmi pohodlné: veľké ovládacie stanovište poskytuje veľký priestor pre nohy a veľkú voľnosť pohybu.
 • Široká ochrana nôh chráni počas jazdy pred pohyblivými dielmi alebo časťami nákladu.
Kolesový dumper DW30

Pružinová parkovacia brzda

 • Pružinová parkovacia brzda sa automaticky aktivuje hneď po vypnutí motora. Používateľ ju nemusí manuálne aktivovať. Manuálne, elektrohydraulické ovládanie je však možné aj pomocou kolískového prepínača.
 • Je skonštruovaná tak, aby nepodliehala opotrebovaniu, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.
Kolesový dumper DW30

Otočná vyklápacia korba

 • Veľká otočná vyklápacia korba s veľmi rozmanitým využitím umožňuje vykládku všetkými smermi, ideálna pre zasypávanie zboku alebo aj niveláciu pri preprave tekutín na svahoch.
 • Otočná vyklápacia korba presne umiestni materiál vďaka plynulému 180° otáčaniu– mimoriadne praktická v stiesnených priestoroch.
Vykresľovanie DW30

Otočná korba s vysokým vyklápaním

 • Stroj kombinuje výhody otočnej vyklápacej korby a korby s vysokým vyklápaním, a ponúka tým verziu dva v jednom pre maximálnu efektívnosť.
 • Stroj potrebuje pri vykládke len málo miesta vďaka možnosti vykladania zboku, aj cez vyvýšené prekážky.
 • Zvýšená výklopná výška a možnosť otočenia korby v 180° uhle vytvárajú množstvo možností vykladania, bez toho, aby bola viazaná na obmedzenia alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia (dodatočná potreba miesta).
Kolesový dumper DW30

Uzamykateľné odkladacie možnosti v podbehu kolesa

 • Odkladacie možnosti v protišmykovej odstavnej časti podbehu kolesa sú tak vodotesné, ako aj uzamykateľné, a poskytujú operátorom možnosť uložiť veci, ktoré by nemali byť vystavené poveternostným podmienkam.
Kolesový dumper DW30

Veľká svetlá výška

 • Vďaka veľkej svetlej výške môže stroj jazdiť vo veľmi nerovnom teréne, aj mimo spevnených ciest.
Kolesový dumper DW30

Predná a cúvacia kamera

 • Kamery namontované vpredu a vzadu minimalizujú slepý uhol stroja a dvojnásobne zaisťujú okolie.
 • Vodič presnejšie vidí, čo sa okolo neho deje a dokáže včas rozpoznať prekážky. Tým sa ohromne zvyšuje bezpečnosť pre vodiča, stroj a okolie.
 • Vďaka triede ochrany IP69 sú veľmi odolné a robustné.
Kolesový dumper DW30

Umývacie zariadenie pre kamery

 • Umývacie zariadenie zbavuje kameru na stroji špiny a nečistôt, čím udržiava zorné pole voľné. Prekážky a objekty je tak možné kedykoľvek rozpoznať aj bez manuálneho čistenia.
Kolesový dumper DW30

Kontaktný spínač sedadla

 • Kontaktný spínač sedadla zvyšuje bezpečnosť na stavenisku, pretože operátor sa musí posadiť, aby mohol stroj riadne a efektívne obsluhovať.
 • Ak operátor nesedí, stroj sa nedá uviesť do prevádzky.
Kolesový dumper DW30

Voliteľné prémiové sedadlo

 • Sedadlo vodiča je voliteľne možné objednať aj ako koženkový variant s predĺžiteľným operadlom. Sedadlo zvyšuje komfort operátora a poskytuje mu oporu pri prudkých pohyboch.
 • Vstavané vyhrievanie sedadla sa aj pri nízkych teplotách stará o príjemné teplo.
Kolesový dumper DW30

Obojstranný vstup a výstup

 • Vstupy a výstupy na oboch stranách sú veľmi praktické, napríklad keď zariadenie stojí tesne k prekážke alebo sa na jednej strane používa na zasypanie.
 • Opustenie ovládacieho stanovišťa a nastúpenie doň je na príslušnej druhej strane rýchle, jednoduché a predovšetkým bezpečné.
 • 3- bodový kontakt pri nastupovaní a vystupovaní maximalizuje bezpečnosť operátora. Počas nastupovania a vystupovania má operátor kontakt so strojom najmenej v 3 bodoch (napr. striedavo ruka-ruka-noha)
Prístup v signálnej farbe

Výstup v signálnej farbe

 • Výstup v signálnej farbe zvyšuje bezpečnosť a stará sa o lepšiu viditeľnosť schodíkov a držadiel.
 • Púta sa tým pozornosť na oblasti dôležité pre bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní.
Kolesový dumper DW30

Automatické brzdové svetlá pri hydrostatickej brzdnej funkcii

 • Hydrostatická brzdná funkcia spomalí dumper hneď, ako vodič zloží nohu z plynového pedála a v tomto okamihu aktivuje brzdové svetlá.
 • Ostatní účastníci staveniska aj následné vozidla sa vďaka tomu čo najskôr dozvedia, že zariadenie spomaľuje a môžu podľa toho včas zareagovať.

Kontaktuj nás

* Povinné polia