DW90

Kolesový dumper DW90

Kolesový dumper DW90: Silák s ohľadom na bezpečnosť

Optimálne prostredie pre operátora a bezpečnostné prvky na vysokej úrovni dopĺňajú ponuku tohto prepravného obra s užitočným zaťažením 9 000 kg. Veľký objem korby ponúka miesto pre veľké množstvo materiálu a skracuje časy prekládky na stavenisku. Ak toho musíte veľa prepraviť a zároveň vám záleží na bezpečnosti a výkone, DW90 je presne tou správnou voľbou. A to hneď s rýchlosťou až 25 km/h. Kamery s ostrekovačom namontovaným na oboch stranách reprodukujú príslušný obraz na 7-palcovom farebnom displeji, čím zvyšujú bezpečnosť celého okolia stroja vďaka dobrej viditeľnosti. Okrem toho je z výrobného závodu vybavený monitorovaním korby a sklonu, ako aj voliteľne funkciou Hill-Hold.

DW90 v akcii

Vysoký objem korby

 • Vysoký objem korby stroja umožňuje prekládku veľkého množstva materiálu za veľmi krátky čas, čím sa minimalizuje čas prekládky materiálu na stavenisku.
 • Týmto spôsobom je možné zefektívniť pracovný postup na stavenisku a ušetriť tiež čas a náklady.
Kolesový dumper DW90

Monitorovanie náklonu

 • Ak sa stroj nakloní do nebezpečného postavenia alebo sa stane nestabilným, zasiahne monitorovanie náklonu a varuje operátora.
 • Optický a akustický signál indikujú tak obmedzenie rýchlosti pri naklonenej korbe v nebezpečnej pozícii, ako aj nestabilnú polohu stroja. Operátora to má upozorniť, že v prípade nerešpektovania je vystavený zvýšenému riziku nehody.
Preskočiť monitorovací sklápač

Monitorovanie korby

 • Monitorovanie korby prevezme pred rozjazdom kontrolu nad polohou korby a zabráni tým následným škodám alebo nehodám.
 • Kontrola polohy korby v reálnom čase informuje operátora, že korba nezapadla úplne a zníži rýchlosť pojazdu na 13 km/h, aby sa predišlo nehodám.
 • Minimalizuje sa tým riziko poškodení alebo nehôd na stroji a v okolí.
Kolesový dumper DW90

Hydrostatický pohon všetkých kolies s automatickým režimom ECO

 • Stačí nasadnúť a ide sa: S hydrostatickým pohonom všetkých kolies sa môže vodič sústrediť na svoju prácu bez častého radenia prevodových stupňov.
 • Príjemný pocit z jazdy zdokonaľujú priebežne stála ťažná sila z 0 na maximálnu rýchlosť a hydrostatický brzdný účinok.
 • Automatický režim ECO stroja predstavuje absolútne obohatenie pre všetkých používateľov, ktorí myslia na náklady a životné prostredie, pretože zabezpečuje minimálnu spotrebu pri optimálnom využití sily.
Kolesový dumper DW90

Funkcia Hill-Hold

 • Integrovaná funkcia Hill-Hold zabraňuje pohybu stroja dozadu po jeho zastavení, len čo zložíte nohu z pedála.
 • Stroj sa automaticky zabrzdí a zaistí proti pohybu dozadu.

Ďalšie funkcie

žltý bezpečnostný pás

Monitorovanie bezpečnostného pásu s povolením naštartovať

 • Monitorovanie bezpečnostného pásu vydá optický a akustický signál, ak sa nepripútaný operátor pokúsi uviesť stroj do prevádzky. Prídavné povolenie naštartovať pritom zabraňuje uvedeniu do prevádzky.
 • Tým sa ešte viac zvýši bezpečnosť pri obsluhe a zabráni nesprávnemu naštartovaniu.
DW90 v akcii

Robustná mreža korby

 • Mreža korby chráni vodiča a kabínu pred padajúcim materiálom, aj počas jazdy.
 • Stará sa o dodatočnú bezpečnosť aj počas nakládky. Ochranná mreža korby vyhovuje norme ISO 10262, predná maska úrovne 2, bola na to skonštruovaná a otestovaná.
 • Mreža korby vydrží aj náraz lyžicou rýpadla pri maximálnom pôsobení sily 15-tonového rýpadla.
Kolesový dumper DW90

Veľká svetlá výška

 • Vďaka veľkej svetlej výške môže stroj jazdiť vo veľmi nerovnom teréne, aj mimo spevnených ciest.
Kolesový dumper DW90

Predná a cúvacia kamera

 • Kamery namontované vpredu a vzadu minimalizujú slepý uhol stroja a dvojnásobne zaisťujú okolie.
 • Vodič presnejšie vidí, čo sa okolo neho deje a dokáže včas rozpoznať prekážky. Tým sa ohromne zvyšuje bezpečnosť pre vodiča, stroj a okolie.
 • Vďaka triede ochrany IP69 sú veľmi odolné a robustné.
Kolesový dumper DW90

Umývacie zariadenie pre kamery

 • Umývacie zariadenie zbavuje kameru na stroji špiny a nečistôt, čím udržiava zorné pole voľné. Prekážky a objekty je tak možné kedykoľvek rozpoznať aj bez manuálneho čistenia.
kontaktný spínač sedadla

Kontaktný spínač sedadla

 • Kontaktný spínač sedadla zvyšuje bezpečnosť na stavenisku, pretože operátor sa musí posadiť, aby mohol stroj riadne a efektívne obsluhovať.
 • Ak operátor nesedí, stroj sa nedá uviesť do prevádzky.
Kolesový dumper DW90

Voliteľné prémiové sedadlo

 • Sedadlo vodiča je voliteľne možné objednať aj ako koženkový variant s predĺžiteľným operadlom. Sedadlo zvyšuje komfort operátora a poskytuje mu oporu pri prudkých pohyboch.
 • Vstavané vyhrievanie sedadla sa aj pri nízkych teplotách stará o príjemné teplo.
Kolesový dumper DW90

Obojstranný vstup a výstup

 • Vstupy a výstupy na oboch stranách sú veľmi praktické, napríklad keď zariadenie stojí tesne k prekážke alebo sa na jednej strane používa na zasypanie.
 • Opustenie ovládacieho stanovišťa a nastúpenie doň je na príslušnej druhej strane rýchle, jednoduché a predovšetkým bezpečné.
 • 3- bodový kontakt pri nastupovaní a vystupovaní maximalizuje bezpečnosť operátora. Počas nastupovania a vystupovania má operátor kontakt so strojom najmenej v 3 bodoch (napr. striedavo ruka-ruka-noha)
Kolesový dumper DW90

Výstup v signálnej farbe

 • Výstup v signálnej farbe zvyšuje bezpečnosť a stará sa o lepšiu viditeľnosť schodíkov a držadiel.
 • Púta sa tým pozornosť na oblasti dôležité pre bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní.
Kolesový dumper DW90

Automatické brzdové svetlá pri hydrostatickej brzdnej funkcii

 • Hydrostatická brzdná funkcia spomalí dumper hneď, ako vodič zloží nohu z plynového pedála a v tomto okamihu aktivuje brzdové svetlá.
 • Ostatní účastníci staveniska aj následné vozidla sa vďaka tomu čo najskôr dozvedia, že zariadenie spomaľuje a môžu podľa toho včas zareagovať.
Reverzný alarm

Širokopásmový tón jazdného signálu

 • Výrazný a nevšedný širokopásmový tón zvyšuje bezpečnosť pri používaní stroja.
 • Automaticky sa aktivuje hneď po aktivácii sa spiatočky a varuje tým celé okolie.
 • Širokopásmový tón sa stará o menšie zaťaženie okolia hlukom a napriek tomu predstavuje bezpečný výstražný signál pre osoby v nebezpečnej oblasti.
Kolesový dumper DW90

Oranžový bezpečnostný pás

 • S oranžovým bezpečnostným pásom sa dá už z diaľky rozpoznať, keď je operátor pripútaný. Výrazne sa odlišuje od svojho okolia.
Kolesový dumper DW90

Kabína

 • Veľká výhoda predovšetkým v daždi, chlade a teple: optimálne vybavená kabína, ktorá vodičovi umožňuje príjemnú prácu počas celého roka, poskytuje tiež maximálnu bezpečnosť prostredníctvom certifikácie ROPS/FOPS úroveň II. (DIN EN ISO 3471 a 3449)
 • Kabína je vybavená vysokým komfortom a optimálnym umiestnením všetkých spínačov a ovládacích prvkov pre efektívnu prácu.
 • Odkladacie priestory (držiak nápojov, odkladacia priehradka na mobilný telefón atď.) a vysoká kvalita spracovania zabezpečujú vysoká komfort pri práci.
Kolesový dumper DW90

Priesvitná ochranná mriežka svetlometov

 • Vďaka jemnej štruktúre ochrannej mriežky ju nie je potrebné pri jazde po ceste demontovať, čo šetrí drahocenný čas pri práci.
 • Napriek jemnému dizajnu ochranná mriežka účinne chráni svetlomety pred poškodením.
Kolesový dumper DW90

Funkcia Auto-Stop

 • Zabudovaná funkcia Auto-Stop automaticky vypne stroj po 5 minútach nepoužívania. Tento časový interval sa dá nastaviť a operátor bude pred odstavením o tom vizuálne a akusticky informovaný.
 • Aby sa šetrila batéria stroja, vypnú sa aj elektrické spotrebiče, ako napríklad svetlomety. Prevádzkové náklady klesnú, intervaly údržby sa predĺžia a odkupná cena sa zvýši.
 • Vďaka skrátenej dobe chodu motora sa znížia emisie výfukových plynov/CO2.
Kolesový dumper DW90

Predĺžené intervaly údržby

 • Dlhé intervaly údržby 500 prevádzkových hodín umožňujú dodatočnú úsporu nákladov v dôsledku menšieho počtu intervalov servisu a údržby rozdelených počas celého používania.
Kolesový dumper DW90

Tempomat

 • Tempomat podľa možnosti automaticky udržiava rýchlosť stroja, pokým je aktivovaný. Vďaka tomu sa operátor už nemusí sústrediť na rýchlosť a môže si užívať komfort automatizácie.
Kolesový dumper DW90

Lomený výkyvný kĺb

 • Lomený výkyvný kĺb sa prispôsobí všetkým nerovnostiam staveniska. Vodič bezprostredne cíti zmenu polohy a môže tak mať zariadenie stále pod kontrolou.
Brzda DW60

Pružinová parkovacia brzda

 • Pružinová parkovacia brzda sa automaticky aktivuje hneď po vypnutí motora. Používateľ ju nemusí manuálne aktivovať. Manuálne, elektrohydraulické ovládanie je však možné aj pomocou kolískového prepínača.
 • Je skonštruovaná tak, aby nepodliehala opotrebovaniu, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.
Kolesový dumper DW90

Ochranný sklopný rám (ROPS) s plynovým tlmičom

 • O veľmi nízku prejazdnú výšku pri súčasne vysokých bezpečnostných štandardoch sa stará ochranný sklopný rám s plynovým tlmičom.
 • Ideálne sa hodí na prepravu a šetrí miesto.
 • Plynový tlmič uľahčuje vyklopenie a sklopenie rámu ROPS.
Kolesový dumper DW90

Uzamykateľné odkladacie možnosti v podbehu kolesa

 • Odkladacie možnosti v protišmykovej odstavnej časti podbehu kolesa sú tak vodotesné, ako aj uzamykateľné, a poskytujú operátorom možnosť uložiť veci, ktoré by nemali byť vystavené poveternostným podmienkam.
Kolesový dumper DW90

Jednoduchý prístup pri servise a údržbe

 • Ľahko dostupné prístupy pri servise a údržbe robia denné kontroly, rovnako ako pravidelnú údržbu a udržiavanie, jednoduchými a časovo úspornými.
 • Všetky servisné a údržbové body sú umiestnené v optimálnej výške a rýchlo dostupné bez veľkého úsilia, aby ste denné rutinné práce dokončili za krátky čas.
Kolesový dumper DW90

Displej s uzamykateľným vekom (ochrana proti vandalizmu)

 • Sklopná a uzamykateľná ochranná klapka chráni displej zvonku pred vandalizmom a poškodením.
 • Jednoducho sa obsluhuje s kľúčom k stroju, vďaka čomu nemusíte so sebou nosiť vlastný kľúč.
 • V sklopenom stave je obrazovka súčasne chránená pred priamym slnečným žiarením.
Pracovné svetlá DW60 a DW90

LED pracovné svetlomety vpredu a vzadu

 • S LED pracovnými svetlometmi vpredu a vzadu je stroj vybavený aj na práce pri zlej viditeľnosti alebo v noci. To sa stará o bezpečnú prácu a môže priniesť drahocenný pracovný čas.

Kontaktuj nás

* Povinné polia