Dieselové dusadlá: na intenzívne zhutňovacie práce

S dieselovým dusadlom od Wacker Neuson máte po svojom boku silného partnera na zhutňovanie zeminy. Je kompaktné, vyvážené a úsporné z hľadiska spotreby. S naším dieselovým dusadlom môžete zhutňovať rôzne druhy zeminy – súdržné, zmiešané i hrubozrnné. Profitujete pritom z vysokého zhutňovacieho výkonu, ktorý umožňuje aj intenzívne zhutňovanie.