DPU130r

Diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r

Diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r: Unikátna zhutňovacia sila hospodárne použitá

DPU130r je najvýkonnejšia vibračná doska na trhu. S odstredivou silou 130 kN a pracovnou šírkou 120 cm bez problémov dosiahne produktivitu 7-t valca – vďaka svojím obstarávacím a prevádzkovým nákladom je však výrazne hospodárnejšia. Spoločnosť Wacker Neuson vyvinula túto diaľkovo ovládanú vibračnú dosku na praktické a aplikačne orientované nasadenie. Jej novátorský koncept bol hneď dvakrát vyznamenaný cenou za inováciu.

Diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r v akcii

Najvyššia zhutňovacia sila na trhu

 • DPU130r je vibračná doska s najvyššou zhutňovacou silou na trhu. Dokáže obrobiť veľmi vysoké násypné vrstvy, čo šetrí prechody. Vďaka tomu sa dajú veľké plochy zhutniť za krátky čas.
Ilustračná ekonomická efektívnosť

Hospodárna alternatíva k valcu

 • Vibračná doska DPU130r dosahuje vyšší zhutňovací výkon za hodinu než 5 t valec a s ohľadom na mzdové náklady je tak výrazne hospodárnejšia. Vyššiu rýchlosť chodu valcov vpred vyrovnáva lepší hĺbkový účinok vibračnej dosky, pretože sa tým znižuje počet potrebných prechodov.
 • Obstarávacie náklady, prevádzkové náklady a náklady na údržbu sú v prípade DPU130r výrazne nižšie ako pri stredne ťažkých valcoch. Na základe týchto skutočností je DPU130r zmysluplnou alternatívou dokonca aj k valcom 7,5 t triedy, ktoré dosahujú o niečo vyšší zhutňovací výkon za hodinu.
Ilustračná diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r otáčanie zákruty

Plynulé, presné riadenie

 • S plne hydraulickým, plynulým prestavením budiča je možné zariadenie veľmi presne riadiť. Zmeny smeru sú možné pri súčasnom chode vpred, čím sa dajú dosiahnuť čisté jazdy v zákrute a vysoký plošný výkon.
Infračervené diaľkové ovládanie na diaľkové ovládanie vibračných dosiek DPU80r, DPU110r, spojovacia sada, DPU130r

Infračervené diaľkové ovládanie s osvedčenými bezpečnostnými funkciami

 • Detekcia blízkeho poľa vypne zariadenie hneď, ako je bezpečnostná vzdialenosť medzi zariadením a operátorom menšia ako 2 m.
 • Ak sa vizuálny kontakt medzi zariadením a operátorom preruší, zariadenie okamžite zostane stáť, čím sa zabráni ďalšiemu nekontrolovanému pojazdu stroja.
 • Vďaka možnosti diaľkového ovládania zariadenia môže operátor pracovať mimo hluku, prachu a emisií výfukových plynov. Pri stavbe koľaje môže zaujať bezpečnú polohu mimo nebezpečnej zóny. Vďaka tomu môže pracovať bezpečne, zdravo a pohodlne.

Ďalšie funkcie

Delená základná doska vibračnej dosky DPU103r

Delená základová doska

 • Delená základová doska umožňuje jednoduché a presné riadenie stroja. Jazdy v zákrute, otáčanie a obracanie sú možné bez komplikácií. To uľahčuje a urýchľuje prácu aj na kľukatých plochách.
Diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r

Robustná s dlhou životnosťou

 • Vibračná doska je vyrobená z mimoriadne robustných materiálov, ktoré podliehajú len malému opotrebovaniu. Vďaka tomu dosahuje dlhú životnosť. Tak napríklad základová doska je z tvárnej liatiny (GJS700).
 • Aj po dlhej dobe používania dosahuje vibračná doska vysokú odkupnú hodnotu. Investícia do tohto stroja je preto ekonomicky veľmi výhodná.
Dvojdielna, otočná, diaľkovo ovládaná vibračná doska DPU130r štúdiový obraz

Dobrý prístup pri údržbe vďaka dvojdielnemu odklopnému krytu

 • Ochranný kryt stroja je dvojdielny. Dá sa tak ľahšie otvoriť a bez potreby náradia poskytuje veľkorysý prístup ku všetkým dôležitým miestam údržby.

Kontaktuj nás

* Povinné polia