Elektrické dusadlá: štartovanie stlačením tlačidla

S našimi akumulátorovými elektrickými dusadlami nie je práca v zle vetraných prostrediach a priekopách žiadny problém, pretože nespôsobujú priame emisie výfukových plynov. Okrem toho sa naše elektrické dusadlá dajú úplne ľahko naštartovať stlačením tlačidla – pohodlnejšie to nejde. Napriek tomu sa nemusíte vzdať výkonu, lebo naše elektrické dusadlá poskytujú vďaka svojmu výkonnému akumulátoru rovnaký výkon ako ich benzínoví bratia.