Kyprenie, rozrušovanie, prepravovanie: Uvedie všetko do pohybu

Naše príložné vibrátory sú žiadané nielen v stavebníctve. Používajú sa, aj keď je potrebné premiestniť materiál v žľabových dopravníkoch, zásobníkoch a pod. Kyprenie, rozrušovanie, dopravenie – s našimi príložnými vibrátormi je to hračka.