RD28e

Tandemový valec RD28e

Tandemový valec RD28e: Komfortný, efektívny a bez emisií

RD28e disponuje vibračnou, resp. oscilačnou jednotkou s elektrickým pohonom. Zhutňovacie práce sa tak môžu vykonávať bez emisií a bez škrtov z hľadiska výkonu. Trojbodový lomený kyvadlový kĺb zaisťuje rovnomerné rozloženie hmotnosti pri optimálnej manévrovateľnosti a jazdnej stabilite. Používateľ profituje z intuitívnej obsluhy, ako aj rozsiahleho výhľadu na oblasť zhutňovania. Kompaktné rozmery robia z RD28e univerzálny stroj na stavenisko.

Ilustrácia ekológia nulové emisie

Žiadne emisie výfukových plynov

 • Operátor nie je vystavený žiadnym emisiám výfukových plynov. Zariadenie sa tak môže bez obmedzení používať v priekopách, tuneloch a interiéroch. Práca je pre operátora príjemnejšia a zdravšia ako so zariadeniami poháňanými palivom.
 • To, že zariadenia nevypúšťajú emisie, otvára možnosti nasadenia v oblastiach s osobitnými ekologickými podmienkami.
Hrany tandemových valcov Wacker Neuson

Veľká postranná voľnosť

 • Presah nad okrajom bubna sa začína až veľmi vysoko, aby sa napríklad aj pri vyšších múroch dalo zhutňovať až po okraj. To umožňuje veľké spektrum nasadenia a vyššiu efektívnosť.
Obrázok Zobrazenie Wacker Neuson Tandemové valce Wacker Neuson a jednobubnové zhutňovače pôdy

Jednotný koncept obsluhy

 • Všetky valce RD a RC majú rovnaký, jednoduchý koncept obsluhy. To poskytuje výhody zákazníkom, ktorí si valce prenajímajú, pretože nie je nutný dlhý zácvik a zapracovanie, a zariadenie sa tak dá ihneď efektívne využívať.
 • Hrozí nízke nebezpečenstvo nehody a poškodenia, pretože operátor všetko rýchlo zvládne.

Ďalšie funkcie

Tandemový valec RD28e

Ergonomická pracovná plošina

 • Pracovná plošina je izolovaná od vibrácií a má ergonomický tvar. Nízke celkové vibrácie tela a dobrá prístupnosť a obslužnosť všetkých ovládacích prvkov zvyšujú komfort pri práci, spokojnosť a zdravie operátora, čo zaisťuje vysokú efektívnosť.
Tandemový valec RD28e

Kompaktná konštrukcia

 • Kompaktná konštrukcia umožňuje vysokú ovládateľnosť na úzkych staveniskách a tým pádom rýchlejšiu prácu.
Obrázok Zobrazenie Wacker Neuson Tandemové valce Wacker Neuson a jednobubnové zhutňovače pôdy

Prehľadný, intuitívny ovládací panel

 • Ovládací panel má jazykovo neutrálny, čisto grafický povrch. Vďaka tomuto vizuálne príjemnému zobrazeniu je obsluha jednoduchá a intuitívna. Operátor sa tak veľmi rýchlo zorientuje.
 • Prevádzkové indikátory stroja sú integrované do ovládacieho panela. Operátor tak má vždy prehľad o všetkých funkciách stroja.
Hrany tandemových valcov Wacker Neuson

Veľká postranná voľnosť

 • Presah nad okrajom bubna sa začína až veľmi vysoko, aby sa napríklad aj pri vyšších múroch dalo zhutňovať až po okraj. To umožňuje veľké spektrum nasadenia a vyššiu efektívnosť.
Tandemový valec RD28e

Trojbodový lomený kyvadlový kĺb

 • Trojbodový lomený kyvadlový kĺb spôsobuje rovnomerné rozloženie hmotnosti na predné a zadné bubny/pneumatiky. To umožňuje rovnomerný, vysoko kvalitný výsledok zhutňovania.
 • Rovnomerné rozloženie hmotnosti na predné a zadné bubny/pneumatiky poskytuje vysokú bezpečnosť proti prevráteniu, ako aj stabilitu pri jazdách v zákrute. To zvyšuje bezpečnosť.
 • Rovnomerným rozložením hmotnosti sa znižuje opotrebovanie pneumatík, čo prináša úsporu nákladov na náhradné diely.
Ilustrácia Jednovalcové zhutňovače pôdy Wacker Neuson pri sklone

Hydraulická kontrola trakcie

 • Hydraulická kontrola trakcie (automatická regulácia preklzu) sa stará o to, aby sa kolesá nepretáčali. Valec tým dosahuje mimoriadne dobrú stúpavosť a vysokú mobilitu aj v nejazdnom teréne.
 • Hydraulická kontrola trakcie zvyšuje bezpečnosť operátora, lebo valec sa tak rýchlo nezosunie zo svahu.
Skladacia ROPS (ochranná štruktúra proti prevráteniu) Tandemové valce Wacker Neuson štúdiový obraz

Sklopný oblúk ROPS

 • Sklopením oblúka ROPS sa dajú dosiahnuť kompaktné prepravné a skladovacie rozmery, čo šetrí vynaložené úsilie a náklady.
 • Možnosť sklopenia oblúka ROPS rozširuje spektrum nasadenia, pretože valec tak prejde aj nízkymi bránami. To umožňuje nasadenie napríklad aj na vnútorných nádvoriach budov.

Kontaktuj nás

* Povinné polia