DV45

Kolesový dumper Dual View DV45

Kolesový dumper Dual View DV45: Ďalšia úroveň dumprov Dual View

Stlačením tlačidla na joysticku sa dá kabína otáčať aj počas jazdy. Voliteľný režim Multi View pritom umožňuje aj prácu s kabínou otočenou do strany, aby ste mali výhľad na stranu stroja a korby. Stlačením tlačidla sa kabína automaticky otočí, vďaka čomu sa môže operátor sústrediť na hlavné práce. Ďalšie bezpečnostné funkcie dopĺňajú optimálny celkový balík pri maximálnom užitočnom zaťažení 4 200 kg. DV45 vás zároveň presvedčí svojimi známymi komfortnými vlastnosťami na vysokej úrovni, veľmi dobrou stabilitou a hydrostatickým pohonom všetkých kolies s režimom ECO.

DV45 v akcii

Otočná kabína

 • Kabína vodiča, ktorá sa dá otočiť stlačením tlačidla, poskytuje rozsiahly výhľad okolo stroja a značne zvyšuje bezpečnosť obsluhy a okolia.
 • Elektrohydraulicky otočná kabína sa dá používať aj otočená do strany v režime Multi View a dá sa otáčať počas jazdy. Zvyšuje sa tým možnosť nasadenia dumpra.
 • Vďaka otočeniu kabíny do strany je možné pracovať veľmi detailne a presne, najmä pri zasypávaní výkopov alebo pri práci na prekážkach, a predísť nehodám alebo poškodeniam.
DV45 v akcii

Režim Multi View

 • V režime Multi View je možné stroj obsluhovať aj s kabínou otočenou do strany. Vodič vďaka tomu vidí celé postranné pracovné prostredie a môže úplne presne vyklopiť náklad.
 • V režime Multi View stroj automaticky zníži rýchlosť pre vyššiu bezpečnosť.
Automatický návrat preskočenia DV45

Automatika návratu korby

 • Jedným stlačením tlačením tlačidla sa dá korba automaticky vrátiť do prepravnej polohy. Počas návratu korby je možné stroj normálne obsluhovať.
 • Operátor sa nemusí koncentrovať na manuálny návrat korby a môže sa sústrediť na iné veci, čo aj pozornosť upriamuje späť na okolie a obsluhu, a zvyšuje bezpečnosť.
Kolesový dumper Dual View DV45

Monitorovanie náklonu

 • Ak sa stroj nakloní do nebezpečného postavenia alebo sa stane nestabilným, zasiahne monitorovanie náklonu a varuje operátora.
 • Optický a akustický signál indikujú tak obmedzenie rýchlosti pri naklonenej korbe v nebezpečnej pozícii, ako aj nestabilnú polohu stroja. Operátora to má upozorniť, že v prípade nerešpektovania je vystavený zvýšenému riziku nehody.
DV45

Možnosť nastupovania a vystupovania z oboch strán

 • Do stroja sa dá nastúpiť alebo z neho vystúpiť v smere aj proti smeru jazdy.
 • Aj keď je ovládacia konzola otočená, vodič môže stroj opustiť po schodíkoch na oboch stranách.
 • Operátor tak môže bez problémov priamo nastúpiť do stroja alebo z neho vystúpiť, a to aj pri prekážkach alebo v stiesnených priestoroch.

Ďalšie funkcie

Kolesový dumper Dual View DV45

Funkcia Hill-Hold

 • Integrovaná funkcia Hill-Hold zabraňuje pohybu stroja dozadu po jeho zastavení, len čo zložíte nohu z pedála.
 • Stroj sa automaticky zabrzdí a zaistí proti pohybu dozadu.
Kolesový dumper Dual View DV45

Umývacie zariadenie pre kamery

 • Umývacie zariadenie zbavuje kameru na stroji špiny a nečistôt, čím udržiava zorné pole voľné. Prekážky a objekty je tak možné kedykoľvek rozpoznať aj bez manuálneho čistenia.
Kolesový dumper Dual View DV45

Robustná mreža korby

 • Mreža korby chráni vodiča a kabínu pred padajúcim materiálom, aj počas jazdy.
 • Stará sa o dodatočnú bezpečnosť aj počas nakládky. Ochranná mreža korby vyhovuje norme ISO 10262, predná maska úrovne 2, bola na to skonštruovaná a otestovaná.
 • Mreža korby vydrží aj náraz lyžicou rýpadla pri maximálnom pôsobení sily 15-tonového rýpadla.
Kolesový dumper Dual View DV45

Predná a cúvacia kamera

 • Kamery namontované vpredu a vzadu minimalizujú slepý uhol stroja a dvojnásobne zaisťujú okolie.
 • Vodič presnejšie vidí, čo sa okolo neho deje a dokáže včas rozpoznať prekážky. Tým sa ohromne zvyšuje bezpečnosť pre vodiča, stroj a okolie.
 • Vďaka triede ochrany IP69 sú veľmi odolné a robustné.
Kolesový dumper Dual View DV45

Automatické brzdové svetlá pri hydrostatickej brzdnej funkcii

 • Hydrostatická brzdná funkcia spomalí dumper hneď, ako vodič zloží nohu z plynového pedála a v tomto okamihu aktivuje brzdové svetlá.
 • Ostatní účastníci staveniska aj následné vozidla sa vďaka tomu čo najskôr dozvedia, že zariadenie spomaľuje a môžu podľa toho včas zareagovať.
Kolesový dumper Dual View DV45

Výstup v signálnej farbe

 • Výstup v signálnej farbe zvyšuje bezpečnosť a stará sa o lepšiu viditeľnosť schodíkov a držadiel.
 • Púta sa tým pozornosť na oblasti dôležité pre bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní.
žltý bezpečnostný pás

Pás a otáčavé svetlo v signálnej farbe

 • Oranžový pás je spojený so zeleným LED svetlom na vonkajšie strane stroja. To sa rozsvieti, keď sa pás používa a vodič tak stroj obsluhuje riadne zaistený. Zvonku je vďaka tomu možné vnímať kontrolnú funkciu.
žltý bezpečnostný pás

Monitorovanie bezpečnostného pásu s povolením naštartovať

 • Monitorovanie bezpečnostného pásu vydá optický a akustický signál, ak sa nepripútaný operátor pokúsi uviesť stroj do prevádzky. Prídavné povolenie naštartovať pritom zabraňuje uvedeniu do prevádzky.
 • Tým sa ešte viac zvýši bezpečnosť pri obsluhe a zabráni nesprávnemu naštartovaniu.
DV125 v štúdiu

Zorné pole – Lepšie ako norma

 • Vybavený pre budúcnosť: plnenie normy prekračuje dnešné zákonom predpísané štandardy.
 • Optimálnym výhľadom z vozidla na pracovnú oblasť maximalizuje bezpečnosť na stavenisku.
 • So zrkadlami a cúvacou kamerou vidí operátor s Dual View oveľa rozsiahlejšiu oblasť než predpisuje norma.
Kolesový dumper Dual View DV45

Hydrostatický pohon všetkých kolies s automatickým režimom ECO

 • Stačí nasadnúť a ide sa: S hydrostatickým pohonom všetkých kolies sa môže vodič sústrediť na svoju prácu bez častého radenia prevodových stupňov.
 • Príjemný pocit z jazdy zdokonaľujú priebežne stála ťažná sila z 0 na maximálnu rýchlosť a hydrostatický brzdný účinok.
 • Automatický režim ECO stroja predstavuje absolútne obohatenie pre všetkých používateľov, ktorí myslia na náklady a životné prostredie, pretože zabezpečuje minimálnu spotrebu pri optimálnom využití sily.
Kolesový dumper Dual View DV45

Plynulá rýchlosť až do 25 km/h

 • Plynulý pohon až do maximálnej rýchlosti 25 km/h umožňuje plynulé zrýchlenie a spomalenie bez radenia. To zaisťuje rýchlu a bezpečnú prepravu materiálu a tiež rýchle prestavenie stroja.
Kolesový dumper Dual View DV45

Rádio so zariadením hands-free Bluetooth

 • Voliteľne dostupné rádio je vybavené zariadením hands-free Bluetooth a súčasne disponuje USB nabíjacími portmi.
Kolesový dumper Dual View DV45

Veľký, multifunkčný displej

 • Veľký, multifunkčný 7-palcový displej sa stará o dokonalý prehľad o všetkých funkciách stroja a zobrazuje príslušné obrazy kamery. Podľa zaradeného smeru jazdy pritom automaticky prepína medzi obrazom prednej a cúvacej kamery, čím sa ešte viac zvyšuje bezpečnosť stroja. Displej okrem toho spĺňa triedu ochrany IP69, vďaka čomu je veľmi robustný.
 • Všetky dôležité funkcie, chyby alebo všeobecné informácie o stroji môžete odčítať jedným pohľadom, ako napríklad ukazovateľ údržby.
DV45 v akcii

Zatemnené sklá s UV ochranou

 • Zľahka zatemnené sklá kabíny sa starajú o maximálnu minimalizáciu UV žiarenia a minimalizáciu hluku.
 • Za slnečných pracovných dní nepotrebujú vodiči používať dodatočné ochranné opatrenia ako slnečné okuliare alebo inú ochranu proti slnku a preto sa môžu plne sústrediť na obsluhu stroja. To zvyšuje nielen jednoduchosť obsluhy, ale v dôsledku toho aj efektívnosť.
 • S vrstveným bezpečnostným sklom je vodič optimálne chránený.
Kolesový dumper Dual View DV45

Pružinová parkovacia brzda

 • Pružinová parkovacia brzda sa automaticky aktivuje hneď po vypnutí motora. Používateľ ju nemusí manuálne aktivovať. Manuálne, elektrohydraulické ovládanie je však možné aj pomocou kolískového prepínača.
 • Je skonštruovaná tak, aby nepodliehala opotrebovaniu, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.
Joystick DV45

Koncept obsluhy joystickom

 • O príjemnú obsluhu sa stará koncept obsluhy joystickom.
 • Moderný joystick spája mnoho funkcií jedným pohybom ruky: ovládanie korby, zmena rýchlosti, zmena smeru jazdy.
Kolesový dumper Dual View DV45

Funkcia Auto-Stop

 • Zabudovaná funkcia Auto-Stop automaticky vypne stroj po 5 minútach nepoužívania. Tento časový interval sa dá nastaviť a operátor bude pred odstavením o tom vizuálne a akusticky informovaný.
 • Aby sa šetrila batéria stroja, vypnú sa aj elektrické spotrebiče, ako napríklad svetlomety. Prevádzkové náklady klesnú, intervaly údržby sa predĺžia a odkupná cena sa zvýši.
 • Vďaka skrátenej dobe chodu motora sa znížia emisie výfukových plynov/CO2.

Kontaktuj nás

* Povinné polia