Pásové rýpadlá: stabilné a úsporné v spotrebe paliva

Stabilné, výkonné a k tomu aj úsporné v spotrebe paliva – naše pásové rýpadlá presvedčia na plnej čiare. V našom rozmanitom sortimente, ktorý siaha od minirýpadla s jednotonovou prevádzkovou hmotnosťou až po kompaktné 15-tonové rýpadlo, sa určite nájde vhodný stroj aj pre vás. Dopĺňa ho jemne vyladený výber inovatívnych funkcií, ktoré ešte viac uľahčujú každodennú prácu.

Konvenčné pásové rýpadlo 803

Konvenčné pásové rýpadlo 803
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 1.029,0 - 1.115,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 1.763,0 mm
  • Menovitý výkon 9,9 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET16

Konvenčné pásové rýpadlo ET16
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 1.529,0 - 1.842,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 2.413,0 mm
  • Menovitý výkon 13,8 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET18

Konvenčné pásové rýpadlo  ET18
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 1.725,0 - 2.405,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 2.402,0 mm
  • Menovitý výkon 13,8 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET20

Konvenčné pásové rýpadlo ET20
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 2.005,0 - 2.526,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 2.683,0 mm
  • Menovitý výkon 13,8 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET24

Konvenčné pásové rýpadlo  ET24
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 2.200,0 - 2.746,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 2.602,0 mm
  • Menovitý výkon 13,8 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET35

Konvenčné pásové rýpadlo ET35
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 3.553,0 - 4.753,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 3.497,0 mm
  • Menovitý výkon 18,2 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET42

Konvenčné pásové rýpadlo ET42
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 4.032,0 - 5.206,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 3.544,0 mm
  • Menovitý výkon 32,5 kW

Konvenčné pásové rýpadlo ET58

Konvenčné pásové rýpadlo ET58
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 5.052,0 - 6.386,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 4.017,0 mm
  • Menovitý výkon 33,5 kW

Konvenční Pásové rýpadlo ET65

Konvenční Pásové rýpadlo ET65
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 6.078,0 - 7.358,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 4.184,0 mm
  • Menovitý výkon 42,0 kW

Konvenční Pásové rýpadlo ET90

Konvenční Pásové rýpadlo ET90
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 8.710,0 - 10.506,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 4.679,0 mm
  • Menovitý výkon 55,4 kW

Konvenční Pásové rýpadlo ET145

Konvenční Pásové rýpadlo ET145
  • Prevádzková hmotnosť (min.-max.) 15.551,0 - 17.275,0 KG
  • Hĺbka kopania (max.) 5.442,0 mm
  • Menovitý výkon 55,0 kW